barns-rattigheter670x300-11

Barns rätt i familj, skola och samhälle

Lektionen syftar till att öka elevernas kunskap om barnens rättigheter i Sverige idag, men också ge möjligheter att ta reda på mer om barns situation i den egna kommunen.

Material och förberedelser

Läs lektionshandledningen och titta igenom de tillhörande elevbilagorna. Kopiera upp ett tiotal exemplar av elevbilagorna 1 och 2.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter. Målet är även att ge eleverna möjlighet att känna till förhållanden och olika levnadssätt i det lokala samhället samt de viktigaste rättigheter och skyldigheter som gäller för varje enskild individ. Därtill utvecklas elevernas förmåga att delta i samtal och diskussioner samt att läsa främmande texter.

Relaterade lektioner till: Barns rätt i familj, skola och samhälle

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...