Elevhälsan

Hej!

Här på Värdegrunden har vi satt ihop ett paket med kortare övningar som kompletterar övriga lektioner i Värdegrundens lektionsbank. Dessa övningar utgår från Barnkonventionen och vänder sig i första hand till personal inom elevhälsan. Övningarna är tänkta att kunna användas i mötet med elever, i första hand i en klassrumssituation.

Att komma ut och möta elever och ge elevhälsan ett ansikte är något som de flesta inom elevhälsan arbetar med och övningarna här kan fungera som ett inslag i det arbetet. Elevhälsans arbete med Värdegrunden kan också vara ett startskott för klassens lärare att ta arbetet med hälsa och värdegrund vidare under läsåret. Det finns många lektioner på Värdegrunden.se som vänder sig till lärare inom olika ämnen.

Här hittar du övningar för elevhälsan.

Ur Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2016)

”Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll. Elevhälsan behöver samverka med den pedagogiska personalen för att utveckla skolors arbets- och lärandemiljöer.” (s. 27)

Elevhälsans uppdrag
”[…]elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.”
(s. 28)

Barnkonventionen
”Elevhälsans arbete ska liksom andra verksamheter som riktar sig till barn och unga präglas av ett barnperspektiv (artikel 3 i barnkonventionen). 

Elevhälsans personal är viktig för att dels uppmärksamma elevers behov, dels lyfta elevernas egna tankar om den egna hälsan och skolans arbets- och lärandemiljö.”
(s. 16)

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in