Användarvillkor

Vardegrundens användarvillkor

(Uppdaterade 9 nov 2022)

Inledning

Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och använder vår tjänst Värdegrunden. I samband med att du blir en användare så behöver vi nyttja några olika personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst. Det viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Vi som driver Värdegrunden är Kunskapskraft & Media Sweden AB, org. nummer 556718-7108 och är ansvariga för dina personuppgifter. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen.

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Insamling av webbstatistik

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Insamling av statistik från e-postutskick

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du öppnar och läser e-post som du har fått från oss. Dessa loggar omvandlas till statistik som används för att analysera effektiviteten av dessa utskick. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att skicka e-post som är relevant för dig.

Behandling av personuppgifter 

Följande avsnitt förklarar varför, hur och hur länge vi använder dina personuppgifter.

Avtal

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Vi lagrar E-posten för de som provat en ”öppen lektion” och som godkänt villkoren för ”öppna lektioner”. De som godkänt villkoren kommer att erhålla Värdegrundens nyhetsbrev, men har möjlighet att avregistrera sig från dessa brev.

Vi lagrar även kontakt- och fakturauppgifter till de skolor/kunder som prenumererar på tjänsten och denna information ges vid beställning av tjänsten. Detta för att kunna bedriva kundvård och fakturering på ett fungerande sätt. Vi sparar även de e-postadresser som beställaren av tjänsten vill ska kontinuerlig information om vår tjänst.

Personuppgifter som används för detta ändamål raderas efter 2 år efter din senaste nedladdning/beställning.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring integritetspolicyn, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kontakta oss på e-post info@elevhalsan.se eller telefon 08-410 214 64 (kontorstid).

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Elevhälsan.ses verksamhet är Kunskapskraft & Media Sweden AB personuppgiftsansvarig. (Org.nr: 556718-7108, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar din e-postadress för att på bästa sätt kunna tillgodose dina behov. Din e-postadress används för att vi ska kunna skicka olika former av nyhetsbrev. I viss fall kan vi lämna ut din e-postadress till tredje part, detta gäller till exempel om du anmält dig till ett webbinarium, laddat ner något material eller gjort någon form av intresseanmälan.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika ITleverantörer De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta johannes.innala@kkm.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till info@prataomalkohol.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna kan du skicka ett meddelande till info@elevhalsan.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Ibland behöver vi uppdatera vår integritetspolicy, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbsida eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in