Undervisning i naturen väcker intresse för biologisk mångfald

Undervisning i naturen väcker intresse för biologisk mångfald

(forskning.se) Barn och unga vistas allt mindre i naturmiljöer. Men elever som med egna sinnen får upptäcka och bekanta sig med träd och växter i en autentisk miljö utvecklar förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. ...

Läs mer
Märkliga Jultraditioner

Märkliga Jultraditioner

(Världens historia) Gammal vidskepelse frodas fortfarande i jultider.  Här kommer sju märkliga jultraditioner från runt om i världen. Förslag på lektion inom temat: Ingen lämnas utanför Frågor att diskutera till nyheten: Vad handlar artikeln om? Vad är en tradition och varför är de ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in