Klassrum som inkluderar alla – viktigt för inlärningen

Klassrum som inkluderar alla – viktigt för inlärningen

(forskning.se) Ett inkluderande klassrum där både lärare och elever blir erkända – både socialt och pedagogiskt – är grunden för att i nästa steg uppnå lärandemålen, menar Goran Basic, docent i sociologi vid LInnéuniversitetet. Förslag på lektion inom temat: Tillgänglig lärmiljö Frågor att ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in