etik_moral_fusk670x300-1

Rätt eller fel

Lektionen syftar till att låta eleverna fundera vad som är rätt och fel, vad man ska tillåta och inte tillåta. Om jag ska vara fri måste jag även tillåta andra vara fria. Det är oftast lättare att tillåta sig själv göra saker än att tillåta andra samma sak. Men respekten för att andra människor är lika i värde innebär att jag själv även måste ha samma inställning.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med lektionshandledningen. Kopiera upp en klassuppsättning av elevbilaga 1 som följer direkt efter lektionshandledningen. Se till så att eleverna även har tillgång till färgpennor under lektionen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att fostra eleverna att aktivt bekämpa trakasserier och främlingsfientlighet. Därtill utvecklas elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ. Övningen ger också möjlighet för eleverna att utveckla sin fantasi och lust att med hjälp av språket skapa, både individuellt och i samarbete med andra.

Relaterade lektioner till: Rätt eller fel

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...