You must be a member to download lectures

Jämställdhet och Inkludering

13 Lektioner

Teambuilding – Steg 1

Introduktion

Detta är steg 1 av 3 inom lektionsserien Teambuilding. Lektionen syftar till att låta eleverna prata om begreppen ansvar och attityd. I slutet av lektionen får eleverna ta fram egna tankar om attityd och ansvar som ska gälla för klassen. Lektionen är indelad i följande steg:

 • Ansvar och attityd
 • Omkörd av en Ferrari
 • Exit ticket
 • Affischer för teambuilding

Mål

 • Utveckla kunskaper om begreppen ansvar och attityd.
 • Skapa idéer för ansvar och attityd i klassen.

Kom igång

För att komma igång med lektionen kan det vara intressant och givande att diskutera en aktuell nyhet kopplad till det tema ni ska arbeta med.

Arbeta i helklass. Välj en nyhet på temat ”Jämställdhet och inkludering” under nyhetstips och arbeta med de tillhörande frågorna.

Klicka här för att ta dig till aktuella nyhetstips

Lär om - Ansvar och attityd

Arbeta i par.

Attityd betyder inställning

Börja med att läsa följande påstående:

”Vi vill ha en positiv inställning till allt. Allt som förtjänas att göras, förtjänas att göras. Människor med en positiv attityd bemöts alltid positivt. Människor som är sura och otrevliga blir bemött på samma sätt.”

Arbeta med frågorna:

 • Vad ger positiv attityd för resultat?
 • Vad ger negativ attityd för resultat?

Ansvar betyder skyldighet

Ordet ansvar har två betydelser:

• Skyldighet att uträtta något

• Skyldighet att stå till svars för det man har gjort.

Arbeta med frågorna:

 • Vilka skyldigheter har man i skolan?
 • Ge exempel på ansvarsområden som ni har i hemmet och på träningen?

Avsluta i helklass med att gå igenom frågorna. Låt flera av paren komma till tals.

Lär för - Omkörd av en Ferrari

Arbeta i par och börja med att läsa texten.

”En man sitter och kör lugnt på en motorväg. Plötsligt blir han omkörd av en Ferrari i 210 knyck. Mannen blir först livrädd sedan förbannad. Han hann bara se någon som satt och talade i telefon. Några mil längre fram ser mannen plötslig Ferrarin stå parkerad utanför en vägkrog. Han svänger in för att ha ett ”ordentligt snack” med föraren. När han kommer in ser han en snickare i ena hörnet, två kvinnor som sitter och småpratar och en man i kostym ta en Coca-Cola i baren. Han rusar fram till mannen i kostym och skriker. ”Din djävla idiot, hur kör du?”

Arbeta med frågorna:

 • Varför gick han fram till kostymkillen?
 • Vem tror ni det var som körde bilen?
 • Diskutera om det fanns något problem med mannens attityd.
 • Diskutera hur mannen kan ta ansvar för sitt agerande. Behöver han ta ansvar?
 • Avsluta era reflektioner med att hitta på ett eget slut på berättelsen.

Avsluta i helklass med att lyssna till och diskutera parens reflektioner.

Exit Ticket

 • Vad är attityd? Vad menar vi med det?
 • Vad är ansvar? Vad menar vi med det?

Lär genom - Affischer för teambuilding

Hälften av klassen arbetar i grupper med att beskriva vilket ansvar varje elev i klassen har.

Exempel:

”Varje elev har ansvar för att hen kommer i tid till lektionerna.”

Den andra hälften av klassen arbetar i grupper med att beskriva vilken attityd som ska gälla för klassen.

Exempel:

”Vi hälsar på varandra när vi ses på morgonen.”

Sammanställ gruppernas arbete på två affischer och sätt upp på väggen. Dessa affischer blir nu grundläggande för klassens arbete med teambuilding.

Koppling till kursplaner

Grundskola årskurs 7-9

Samhällskunskap – centralt innehåll

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Koppling till Läroplanens första del

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Gymnasiet

Samhällskunskap 1b – centralt innehåll

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Koppling till Läroplanens första del

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Detta är en låst lektion. Logga in som medlem för att ta del av innehållet. Eller bli medlem för att ta del av alla lektioner

Nyhetstips

Stor risk för rysk påverkan i italienska valet

Stor risk för rysk påverkan i italienska valet

(SVT) Risken för rysk påverkan av det italienska parlamentsvalet är stor. Det anser landets underrättelsetjänst. På en lista som läckt ut till media f...

Läs mer
Sant eller falskt: Fem myter om elförbrukning i hemmet

Sant eller falskt: Fem myter om elförbrukning i hemmet

(SVT) Ska man dra ur laddaren när den är klar och är det bättre att handdiska sin frukosttallrik? Klimatcoachen Lars Ejeklint fick svara på några vanl...

Läs mer
Hat och fördomar kan försvåra regeringsbildning

Hat och fördomar kan försvåra regeringsbildning

(forskning.se) Politikerna i valrörelsen tycker inte bara olika – de tycker också att motståndarna är oärliga, ointelligenta och fördomsfulla, visar e...

Läs mer
Rapport: Det blir allt farligare att vara konstnär

Rapport: Det blir allt farligare att vara konstnär

(SR) 38 konstnärer dödades och 119 fängslades under 2021. Det är några siffror som Freemuse lyfter fram i sin årliga rapport. -Varför tror du totalitä...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in