Samtalen till mansjouren ökar: ”Mer frustration”

Flicka och solnedgång vid vatten.

(SR) Mansjouren, dit bland annat våldsbenägna män kan ringa för att få hjälp att ändra sitt beteende, har sett en markant ökning av antalet samtal under 2020.

Förslag på lektion inom temat: Ideal, normer och manlighet!

Frågor att diskutera till nyheten:

  • Vad handlar artikeln/inslaget om?
  • Hur kan skolan förebygga aggressivt och våldsamt beteende?
  • Hur tycker du skolan ska bemöta aggressivt och våldsamt beteende?

Läs artikeln och lyssna på inslaget

Nyhetstips

Kol i jorden kan rena bort gifter

Kol i jorden kan rena bort gifter

(forskning.se) Biokol kan rena förorenad mark på plats. Samtidigt kan jorden bli bördigare – och svenska mjölkkor mer klimatsmarta med biokolblandat f...

Läs mer
Efter våldtäkterna – skolorna ska utbildas om sexualbrott

Efter våldtäkterna – skolorna ska utbildas om sexualbrott

(SR) Efter våldtäkterna mot en elev på en skola i Malmö ska nu elever, lärare och vårdnadshavare utbildas kring sexuella brott mot barn – det är en av...

Läs mer
Friidrottens nya policy – alla får tävla som valfritt kön

Friidrottens nya policy – alla får tävla som valfritt kön

(SR) Svensk friidrott vill vara mer inkluderande – nu ska det bli lättare att tävla som det kön man upplever sig ha. Oavsett vilket kön du är född i k...

Läs mer
Könsblandade grupper i lumpen påverkar attityder

Könsblandade grupper i lumpen påverkar attityder

(forskning.se) Manliga soldater som fick tjänstgöra tillsammans med kvinnliga dito under lumpens första åtta veckor blev mer positivt inställda till j...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in