Välkomna tillbaka efter ett långt sommarlov. Nu när skolan börjar igen och alla klasser startar upp ett nytt läsår har vi samlat lektioner för att arbeta  med kamratskap och trygghet.

  • Bygg ett vänskapshus är för årskurs 1-3 (del av serie)
  • Värdegrundshuset är för årskurs 4-6 (del av serie)
  • Teambuilding-lektioner är för årskurs 7-9

Teambuilding – Steg 1

Detta är steg 1 av 3 inom lektionsserien Teambuilding. Lektionen syftar till att låta eleverna prata om begreppen ansvar och attityd. I slutet av lektionen får eleverna ta fram egna tankar om attityd och ansvar som ska gälla för klassen.

Läs mer

Teambuilding – Steg 2

Detta är steg 2 av 3 inom lektionsserien Teambuilding. Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om hur man kan påverka sin attityd. I slutet av lektionen får eleverna ta fram egna idéer för vad som är bra kamratskap och hur vi ska vara med varandra i klassen.

Läs mer

Teambuilding – Steg 3

Detta är steg 3 av 3 inom lektionsserien Teambuilding. Lektionen syftar till att eleverna får kunskap om vad ett team är och vilka egenskaper som krävs för att teamet ska fungera. I slutet av lektionen får eleverna arbeta med åsiktskort för att bygga på teamkänslan och forma gemensamma mål.

Läs mer

Bygg ett vänskapshus – Steg 1

I den här lektionen får ni arbeta med att bygga ett vänskapshus. Huset blir grunden för fortsatt arbete med värdegrund i klassen.

Läs mer
Flicka med kappa.

Värdegrundshuset – Kamratserien Steg 1

I den här lektionen får ni arbeta med att skapa klassens Värdegrundshus. Värdegrundshuset kan fungera som ett klotterplank. På denna plats får elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som ni anser ska ingå i er värdegrund.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in