Fortbildningar

Utveckla ett skolans värdegrunds- och arbetsmiljöarbete

Vi vet hur din skola kan utveckla en existerande värdegrund eller bygga upp en ny. Värdegrundens fortbildningar utgår från teori och praktik. Samtliga våra fortbildare har gedigen kunskap och erfarenhet om hur en skola kan gå från ”sämst” till ”bäst i klassen”.

Du väljer om din skola ska arbeta med alla utbildningsstegen eller plocka ut enskilda steg som passar din skolas situation. Har skolan ett fungerande värdegrundsarbete men saknar struktur går det exempelvis att fokusera på steg 2 – EQ-plan.

Läs mer om våra fortbildningar:

Kontakt och mer info: Tel: 08-410 214 60 eller info@vardegrunden.se

Föreläsare:

  • Jan Lindh (Värdegrund och ledarskap)
  • Bengt Sahlin (Arbetsmiljöexpert)
  • Mikael Rehnberg (Arbetsmiljö- och stressexpert)

Ladda ner broschyr om Värdgrundens fortbildningar >>

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in