Våga ta moraliskt svåra beslut

Grundkurs och inspiration till ett givande värdegrundsarbete, där praktiska utmaningar blandas med reflektion och diskussion. Under hela kursen finns en växelverkan mellan teori och praktik. Genom att sätta deltagarna i moraliska dilemman relevanta för deras arbete skapar vi en plattform för gemensam värdegrund. Vi ger konkreta förslag på hur värdegrund kan integreras i verksamheterna och hur läromedlet Värdegrunden.se fungerar.

Tid: Halvdag
Gruppris: 9 000 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)

Ingår i priset:

  • Fortbildning
  • Utbildningshäfte
  • Skollicens Värdegrunden.se

Föreläsare: Jan Lindh (Värdegrundsexpert i skola och idrott)

Kontakt och mer info: Tel: 08-410 214 60 eller info@vardegrunden.se

Ladda ner broschyr om Värdegrundens fortbildningar

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in