EQ-plan

Vi lägger grunden för skolans EQ-plan. Med stöd av teori och praktiska exempel går vi igenom följande beståndsdelar: Skolans Vision » Skolans mål » Förväntningar (förälder, elev och personal) » Ordningsregler » Konsekvensstege/Åtgärdstrappa » Likabehandlingsplan » Arbetsplan

Tid: Halvdag
Gruppris: 9 000 kronor (Priset är exklusive moms, resa och boende)

Ingår i priset

  • Fortbildning
  • Utbildningshäfte
  • Skollicens Värdegrunden.se

Föreläsare: Jan Lindh (Värdegrundsexpert inom skola och idrott)

Kontakt och mer info: Tel: 08-410 214 60 eller info@vardegrunden.se

Ladda ner broschyr om Värdegrundens fortbildningar

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in