Få kvinnliga tränare inom ungdomsidrotten

Få kvinnliga tränare inom ungdomsidrotten

(SR) I en studie har Riksidrottsförbundet gått igenom 11 miljoner träningstillfällen inom barn- och ungdomsidrott från 2017, och tittat på vilka som höll i träningen. Slutsatsen är att det vid 73 procent av träningarna var en man, och vid 27 procent av träningarna en kvinna. Förslag på lektion ...

Läs mer
Mindre kött-vad betyder det för lantbruket?

Mindre kött-vad betyder det för lantbruket?

(SR) – Om vi ska minska vårt köttätande måste vi se till att göra det utan att få en massa negativa effekter. Till exempel att betesmarkerna, som har väldigt hög biologisk mångfald och står för en del andra ekosystemtjänster Förslag på lektion inom temat: Skapa förståelse för miljön Frågor att ...

Läs mer
Unga startar chattgrupper för att trigga bråk

Unga startar chattgrupper för att trigga bråk

(SR) P4 Väst har gått igenom 100-tals fall av anmälda kränkningar på högstadieskolor, där sociala medier är en stor del bakom uppkomna konflikter. Vi har också djupintervjuat ett tiotal rektorer som vittnar om att elever på olika sätt utsätts på nätet. Förslag på lektion inom temat: ...

Läs mer
Klimatet ses som största globala hotet

Klimatet ses som största globala hotet

(SVT) Dock är den globala uppvärmningen bara ett av många problem. Cyberattacker och terrorism från terrororganisationen IS ses också som ett säkerhetshot av många. Förslag på lektion inom temat: Skapa förståelse för miljön Frågor att diskutera till nyheten:  Vad ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in