fardomar_krankande_behandling670x300

Fördomar

Denna lektion är den första av tre i en serie inom ramen för arbete mot rasism och diskriminering. De övriga lektionerna är ”Diskriminering” och ”Vem för jobbet?”. Det går givetvis att använda varje lektionsförslag separat. Fördomar är något som drabbar många människor och det är lätt hänt att själv vara fördomsfull utan att ens tänka på det. Vi bedömer ofta människor på godtyckliga grunder och efter egna föreställningar.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Läs även igenom den bifogade texten i bilaga 1 innan lektionen börjar så att du lättare kan hjälpa eleverna med eventuella frågor. Kopiera även upp en klassuppsättning av det bakgrundsmaterial som krävs, se bilaga 1.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Övningen syftar till att få eleverna att reflektera kring människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund. Lektionen syftar även till att öva eleverna i dialog med andra uttrycka tankar och känslor.

Relaterade lektioner till: Fördomar

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...