Kom igång

Låt dig inspireras av våra värdegrundstips. Värdegrunden är gemensam och kräver ett fungerande lagarbete, alla är med och formar värdegrunden. Vi och omvärlden förändras alltså är värdegrunden inte statisk utan föränderlig. Skolans arbete går hand i hand med detta. Några tips från oss:

  • Få med alla, oavsett ämne!
  • Drag igång arbetet genom att tillsammans gå igenom lektionsbanken.
  • Se till så att all personal känner till Värdegrunden.se och prenumererar på vårt nyhetsbrev.
  • Gå igenom temakalendern och de teman och lektioner som erbjuds. Välj ut det som  passar just er.
  • Diskutera och gå tillsammans igenom skolans värdegrund.
  • Bestäm hur mycket tid och resurser som kan avsättas. Skapa en kontinuitet i arbetet.
  • Fundera över om ni vill lägga in det kontinuerligt i undervisningen eller mer kopplat till längre teman.
  • Använd er av våra fortbildningar.
  • Följ upp det ni har arbetat med, vad gick bra och vad gick sämre.

För mer information se vänsterspalt.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in