Kamrat (åk 4-6) – arbeta med värdegrund i sju steg

Lektionsserien kamrat för årskurs 4-6 består av sju lektioner som vägleder klassens arbete med att skapa en gemensam värdegrund.

Flicka med kappa.

Värdegrundshuset – Kamratserien Steg 1

I den här lektionen får ni arbeta med att skapa klassens Värdegrundshus. Värdegrundshuset kan fungera som ett klotterplank. På denna plats får elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som ni anser ska ingå i er värdegrund.

Läs mer
Pojke med kikare.

Attityd – Kamratserien Steg 2

I den här lektionen får ni arbeta med begreppet attityd. Vad vinner man på att ha en positiv attityd och hur  avslöjar kroppen vilken attityd man har är några av frågorna ni får arbeta med.

Läs mer
Flicka med kappa.

Respekt – Kamratserien Steg 3

I den här lektionen får ni arbeta med begreppet respekt. Bland annat får ni diskutera vad ordet betyder för er klass och den värdegrund ni skapar.

Läs mer
Pojke med kikare.

Trygghet – Kamratserien Steg 4

I den här lektionen får ni arbeta med trygghet och uppmärksamhet. Tillsammans får ni bland annat beskriva vad trygghet i klassrummet och i skolan betyder för er.

Läs mer
Flicka med kappa.

Kamratskap – Kamratserien Steg 5

I den här lektionen får ni arbeta med kamratskap. Ni får bland annat beskriva vad kamratskap betyder för er klass och vad det innebär att vara en bra kamrat.

Läs mer
Pojke med kikare.

Ansvar – Kamratserien Steg 6

I den här lektionen får ni arbeta med ordet ansvar. Ni får bland annat fundera på vad det innebär att ta ansvar för sig själv och för andra.

Läs mer
Flicka med kappa.

Klassens stil – Kamratserien Steg 7

Grattis! Nu har ni arbetat mycket med klassens värdegrund. Ni har redan jobbat med exempelvis attityd, trygghet och ansvar. I den här lektionen får ni knyta ihop allt ni har gjort genom att tillsammans beskriva vilken stil som gäller för er klass.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in