Glöm inte

Internationella Dagen för Tolerans den 16 november

introduction image

Internationella Dagen för Tolerans den 16 november

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen ni diskuterar bli en del av dagliga verksamheten.

Flytt eller flykt

I den här lektionen får ni diskutera ett antal begrepp som är förknippade med flykt och invandring. Ni får även välja bland ett antal givna rubriker och skriva en kortare text. Lektionen är indelad i följande steg

Läs mer
Barn som går.

Ingen lämnas utanför

I den här lektionen får ni arbeta med olika former av fördomar, diskriminering och utanförskap.

Läs mer

Fobi mot sexuell läggning

I den här lektionen får ni arbeta med begreppet homofobi och alla människors lika värde. Lektionen är indelad i följande steg Vad är homofobi? Uttalande av en fotbollstränare Exit ticket Olika är bäst! Mål Att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Utveckla förmågan att kunna […]

Läs mer

Vem får jobbet?

I den här lektionen får ni fundera över hur och varför människor diskrimineras och behandlas orättvist på grund av olika saker som till exempel kön, ålder eller etnisk bakgrund. Ni ska agera anställningsjury och får själva ta ställning till vilka som ska anställas i ett företag utifrån en given lista över personer som söker jobbet.

Läs mer
En bild av stängsel och byggnader vid Auschwitz birkenau.

Medborgare och medmänniska

Lektionen handlar om demokrati och ni får bland annat reflektera kring åskådarrollen.

Läs mer
Barn som går.

Privilegiepromenad

Den här lektionen handlar om vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att exempelvis visa oss offentligt med den vi är ihop med, kunna utbilda oss till det vi vill och få det jobb som vi drömmer om. Möjligheterna varierar mycket beroende på faktorer som hudfärg, etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, kön och funktionsförmåga. Personer som passar in på […]

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in