Klassrum som inkluderar alla – viktigt för inlärningen

Klassrum som inkluderar alla – viktigt för inlärningen

(forskning.se) Ett inkluderande klassrum där både lärare och elever blir erkända – både socialt och pedagogiskt – är grunden för att i nästa steg uppnå lärandemålen, menar Goran Basic, docent i sociologi vid LInnéuniversitetet. Förslag på lektion inom temat: Tillgänglig lärmiljö Frågor att ...

Läs mer
Mobbing mindre med moraliskt ansvarsfulla klasskamrater.

Mobbing mindre med moraliskt ansvarsfulla klasskamrater.

(forskning.se) Mobbning är inte lika vanligt i klasser där elever tror att deras klasskamrater utan undantag tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Förslag på lektion inom temat: Bråket i dungen-civilkurage del 1 Frågor att ...

Läs mer
Polisens nätpatrull i Norge löser många brott – nu ska svenska polisen testa arbetssättet

Polisens nätpatrull i Norge löser många brott – nu ska svenska polisen testa arbetssättet

(SVT) Istället för att börja dagen i en polisbil sätter sig Johanna Grøtte Brovoll framför datorn och jobbar som polis i den digitala världen. Nu ska svenska polisen börja patrullera på nätet. Förslag på lektion inom temat: Integritet och sociala medier Frågor att diskutera till nyheten: Vad ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in