Ökad politisk kontroll över medierna

Ökad politisk kontroll över medierna

(forskning.se) Dagens medier har blivit allt mer beroende av nyheter som produceras av regeringskanslierna. Det visar en ny studie utförd av bland andra Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap och Gunnar Nygren, professor i journalistik, båda Södertörns högskola. Förslag på lektion ...

Läs mer
Barn gifts bort utan kommuners vetskap

Barn gifts bort utan kommuners vetskap

(SR) Det är kommunernas ansvar att vidta åtgärder om ett barn riskerar att utsättas för hedersvåld eller giftas bort. Men många kommuner saknar i dag handlingsplan och rutiner kring barn som förs utomlands. Förslag på lektion inom temat:  Utanförskap och radikalisering

Läs mer
Klimatet ses som största globala hotet

Klimatet ses som största globala hotet

(SVT) Dock är den globala uppvärmningen bara ett av många problem. Cyberattacker och terrorism från terrororganisationen IS ses också som ett säkerhetshot av många. Förslag på lektion inom temat: Skapa förståelse för miljön Frågor att diskutera till nyheten:  Vad ...

Läs mer
Upprop mot spelreklamen: ”Totalförbjud den”

Upprop mot spelreklamen: ”Totalförbjud den”

(SVT) Spelbolagens reklam är för omfattande och aggressiv, menar civilminister Ardalan Shekarabi (S) och kallar därför bolagen till ett möte. Men det höjs också röster om att helt förbjuda spelreklam. Förslag på lektion inom temat: Behov och rättigheter Frågor att diskutera till nyheten:  Vad ...

Läs mer
Allt fler könsstympade kvinnor söker vård.

Allt fler könsstympade kvinnor söker vård.

(SVT) Trots att det enligt Socialstyrelsen finns 38 000 kvinnor i Sverige som blivit könsstympade så har attityden mot könsstympning förändrats. På Amelmottagningen har nybesöken ökat med 80 procent de senaste två åren. Förslag på lektion inom temat: Privilegiepromenad Frågor att diskutera till ...

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in