Testa Värdegrunden

Vi ger skolor möjlighet att testa Värdegrunden kostnadsfritt under 7 dagar. Vi ger även tips och inspiration för hur det går att arbeta med värdegrund på distans i dessa tider. Kontakta edvin@vardegrunden.se för att ta del av erbjudandet. Ange ”Testa värdegrunden 2024″ i ämnesraden och vilken skola du arbetar på. Erbjudandet gäller en gång per skola.

Så här kan du jobba med värdegrunden på distans

  • Logga in på ditt konto på vardegrunden.se
  • Gå in på den lektion ni ska arbeta med och gå längst ned på introduktionssidan av lektionen. Kopiera URL-länken ”dela lektionen med dina elever”.
  • Dela länken med dina elever .
  • Du kan även köra lektionen i helskärmsläge och dela den med dina elever. Då kan du enklare hålla koll på i vilket steg ni är i.
  • Om eleverna använder länken till lektionen är det viktigt att ni går igenom introduktionen och att alla elever ligger på rätt steg.

Använd nyheter i undervisningen

Värdegrunden främjar och integrerar det dagliga nyhetsflödet. En bra ingång kan därför vara att lyfta och diskutera olika former av nyheter som berör Coronaviruset. Det går att diskutera frågan och nyheter ur flera intressanta perspektiv samt koppla detta till relevanta lektioner.

Under Nyheter finns dagsaktuella nyheter med frågor att diskutera kopplat till nyheten. Det finns också en lektion som är kopplat till nyhetens tema.

Digitala verktyg som stöd

Mentimeter.com
Mentimeter.com är ett webbaserat program du kan använda för att t.ex. samla in förförståelse, skapa omröstningar eller skapa exit tickets. Programmet låter dig formulera olika sorters frågor och eleverna svarar via sina datorer eller annan digital enhet.

https://www.mentimeter.com/solutions/education

Kahoot
Om eleverna har tillgång till en surfplatta eller en smartphone kan du enkelt göra ett digitalt frågespel som de svarar på individuellt eller i grupp. Ett bra sätt att stämma av om kunskaperna är på plats – och roligt på samma gång.

https://kahoot.com/

Padlet
Padlet är ett enkelt sätt att skapa och samarbeta: du kan skapa digitala anslagstavlor (själv eller eller i grupp, den senare tex för brainstorming) eller ”exit tickets” för (utvärdering/återkoppling). Du kan även skapa ett ”rum” för ett arbetsområde, till exempel för ett ämnesövergripande projekt.

https://sv.padlet.com/

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in