Testa Värdegrunden gratis

Nu kan du testa Värdegrunden gratis under en vecka. Aktivera din testperiod genom att kontakta edvin@vardegrunden.se.

Om Värdegrunden

Värdegrunden erbjuder lektioner för dig som vill arbeta med och utveckla dina elever om hur vi är med varandra. Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati. Lektionerna följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom.  

Några skäl till att arbeta med Värdegrunden i skolan

  • Få med alla på skolan och stötta varandra. Välj ut de de taman och lektioner som är relevanta för just er skola.
  • Systematisera värdegrundsarbetet – Arbeta kontinuerligt med lektioner och frågorna.
  • Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla om ni upptäcker brister.
  • När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd.
  • Integrera arbetet med likabehandlingsarbetet. I det arbetet är personalen, eleverna och föräldrarna viktiga.
  • Visualisera arbetet så alla ser och känner till arbetet. Alla måste ta sitt ansvar, för allas trivsel och trygghet, och följa skolans ordningsregler.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in