Start

Välkommen till Värdegrunden!

Utveckla dina elever i hur vi fungerar med varandra. Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati. Lektionerna följer en pedagogisk modell som utgår från att lära om, för och genom. Du kan dela en länk till lektionen med dina elever eller visa lektionen i helskärmsläge på skärm.

Nu kan du testa Värdegrunden gratis under en vecka. Aktivera din testperiod genom att kontakta edvin@vardegrunden.se. Erbjudandet ersätter öppna lektioner från november 2019.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in