UNICEF Sverige

UNICEF Sverige arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Att i klassrummet diskutera stora och viktiga frågor – som social rättvisa, miljö- och klimatfrågor, konflikter och fattigdomsbekämpning, är ett sätt att öka elevers kunskap. Men det är också viktigt för att skapa engagemang och delaktighet kring dessa frågor. Vi kan alla vara en del av det globala utvecklingsarbetet.

Gå till UNICEF Sveriges skolsidor!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in