Prata om Alkohol

Prata Om Alkohol är ett vetenskapligt testat skolprogram som i enlighet med aktuell forskning bygger på verktyg för effektivt hälsofrämjande arbete i skolan.

Prata Om Alkohols metodmaterial för skolan är idag beställt av 75 % av alla Sveriges högstadier och gymnasier. Skolprogrammet har även framgångsrikt lanserats i Danmark, Estland och Finland. 2010 genomfördes en vetenskaplig studie av skolprogrammet. Studien visade på positiva effekter som lägre grad av riskbenägenhet och lägre grad av berusning bland de ungdomar som genomgått programmet.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten 2006 av experter inom pedagogik och utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Gå till Prata Om Alkohols hemsida!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in