Lås Upp

Vad händer när tjejer går ut med synligt hår på benen? Kan killar säga nej till sex?

Den sjunde december lanserarade Botkyrka kvinno- och tjejjour metodmaterialet ”Lås upp”. Det är ett unikt material framtaget för skolan om rättigheter och normer kring genus, sexualitet och heder. Projektet har under 3 år utvecklats med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm län, Ungdomsstyrelsen och Botkyrka kommun.

Målet med ”Lås Upp” är att vidga perspektiven hos både pedagoger och ungdomar. Tanken är att ifrågasätta begränsande normer, uppmärksamma strategier för ett ökat handlingsutrymme och att förmedla kunskap om de mänskliga rättigheterna. ”Lås Upp” inkluderar även hedersnormer vilket saknas i andra liknande metodmaterial.

”Lås Upp” innehåller en introduktion till ett normkritiskt förhållningssätt, kompetensutvecklande övningar för pedagoger samt ett stort urval övningar att göra tillsammans med ungdomarna. Materialet har använts och utprovats av pedagoger och elever i grundskolans senare år, gymnasiet, gymnasiesärskolan, ungdomar på fritidsgårdar och i andra sammanhang med gott resultat.

Gå till Lås Upps hemsida!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in