Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regering och riksdag för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem. En viktig del i Energimyndighetens uppdrag är att öka barns och ungdomars medvetenhet och kunskap om energieffektivisering och klimatfrågor.

Klimatförändringen är en avgörande framtidsfråga för alla och dagens unga är framtidens politiker, forskare och företagsledare. Vi måste engagera dem i energifrågan och visa att vi tillsammans kan påverka klimatet i positiv riktning. Energimyndigheten jobbar utifrån skolans villkor och med läraren i fokus. Vi vill inspirera lärare till hur de ämnesövergripande kan jobba med energifrågan i sin undervisning.

Myndighetens skolwebb www.energikunskap.se erbjuder lärare och elever både en faktabas och en mängd material och inspiration. Här får du många tips om hur du kan arbeta med energi- och klimatfrågorna i undervisningen utifrån Lgr11.

Gå vidare till Energikunskap!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in