Här hittar du tre lektioner som tar upp hänsyn och omtanke under en pandemi. Lektionerna är framtagna med anledning av situationen med Corona men fungerar också i relation till andra smittsamma sjukdomar.

  • Omtanke under en pandemi (för grundskolan årskurs 4-6)
  • Hänsyn och omtanke i en pandemi (för grundskolan årskurs 7-9)
  • Studentfirande i en pandemi (för gymnasieskolan)

Kontakta edvin@vardegrunden.se för att kostnadsfritt testa Värdegrunden under två veckor. Ange ”Prova på värdegrunden 2020″ i ämnesraden och vilken skola du arbetar på. Erbjudandet gäller en gång per skola.

introduction image

Lektioner om hänsyn under en pandemi

Hänsyn och omtanke i en pandemi

Att Sverige och världen skulle drabbas av en allvarlig pandemi var för de allra flesta en helt osannolik tanke. Ändå har de flesta av oss erfarenheter av smittsamma sjukdomar som till exempel vinterkräksjukan och influensan. Denna övning syftar till att göra eleverna medvetna om hur vi människor kan bidra till att göra situationen bättre, inte i […]

Läs mer

Omtanke under en pandemi

Världen och Sverige påverkas kraftigt av en allvarlig pandemi. För att minska smittspridningen har myndigheter utfärdat regler som begränsar människors rörelsefrihet. Bland annat är det inte möjligt att gå och titta på fotboll och många andra restriktioner har införts. Övningen syftar till att göra eleverna medvetna om hur vi kan bidra till att göra situationen […]

Läs mer

Studentfirande i en pandemi

Att Sverige och världen skulle drabbas av en allvarlig pandemi var för de allra flesta helt oväntat. Denna övning syftar till att göra eleverna medvetna om hur vi kan hantera en situation med allvarlig smittspridning och bidra till att göra situationen bättre. Inte i första hand för oss själva utan för att hjälpa andra människor. […]

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in