Internationella fredsdagen infaller varje år den 21 september. Dagen finns för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eld upphör och icke-våld minst en gång om året. Människor över hela världen kan också  delta i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen ni diskuterar bli en del av dagliga verksamheten.

Om du måste fly

Lektionen syftar till att göra eleverna medvetna om att kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan driva människor på flykt. Eleverna får möjlighet att skapa förståelse för sin egen livssituation i förhållande till andras. Lektionen är indelad i följande steg. Barnkonventionen om barn på flykt Till vilket land skulle du fly? Exit ticket Förståelse och tolerans

Läs mer

Konflikter i världen

Lektionen belyser tre olika förhållningssätt till väpnad konflikt. Eleverna får arbeta med att ta ställning till hur konflikter ska förhindras eller avslutas. Lektionen är indelad i följande steg.

Läs mer
En bild av stängsel och byggnader vid Auschwitz birkenau.

Medborgare och medmänniska

Lektionen handlar om demokrati och ni får bland annat reflektera kring åskådarrollen.

Läs mer
Två barn som promenerar.

Viktiga regler i barnkonventionen

I den här övningen får ni arbeta med artikel 2. Artikel 2 handlar om att barnkonventionen gäller alla barn. Ni får bland annat prata om att det är viktigt att alla behandlas lika.

Läs mer
En ensam pojke i en gränd.

Utanförskap och radikalisering

Lektionen lyfter frågor om utanförskap och radikalisering. Bland annat får eleverna fundera över hur utanförskap kan göra att en individ söker sig till extrema grupper.

Läs mer
En flicka i ett klassrum.

Rätt och fel i klassrummet

I den här lektionen får ni fundera på vad som är rätt och fel, vad man ska tillåta och inte tillåta.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in