Förintelsens minnesdag

27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Sedan 2001 har detta varit en minnesdag över hela världen.

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen ni diskuterar bli en del av dagliga verksamheten.

En bild av stängsel och byggnader vid Auschwitz birkenau.

Medborgare och medmänniska

Lektionen handlar om demokrati och ni får bland annat reflektera kring åskådarrollen.

Läs mer

Fobi mot sexuell läggning

I den här lektionen får ni arbeta med begreppet homofobi och alla människors lika värde. Lektionen är indelad i följande steg Vad är homofobi? Uttalande av en fotbollstränare Exit ticket Olika är bäst! Mål Att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Utveckla förmågan att kunna […]

Läs mer
Barn som går.

Privilegiepromenad

Den här lektionen handlar om vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att exempelvis visa oss offentligt med den vi är ihop med, kunna utbilda oss till det vi vill och få det jobb som vi drömmer om. Möjligheterna varierar mycket beroende på faktorer som hudfärg, etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, kön och funktionsförmåga. Personer som passar in på […]

Läs mer

Om du måste fly

Lektionen syftar till att göra eleverna medvetna om att kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan driva människor på flykt. Eleverna får möjlighet att skapa förståelse för sin egen livssituation i förhållande till andras. Lektionen är indelad i följande steg. Barnkonventionen om barn på flykt Till vilket land skulle du fly? Exit ticket Förståelse och tolerans

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in