Glöm inte

FN-dagen den 24 oktober

 

introduction image

FN dagen 24 oktober

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Utgå från barnkonventionen i den dagliga verksamheten.

Om du måste fly

Lektionen syftar till att göra eleverna medvetna om att kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan driva människor på flykt. Eleverna får möjlighet att skapa förståelse för sin egen livssituation i förhållande till andras. Lektionen är indelad i följande steg. Barnkonventionen om barn på flykt Till vilket land skulle du fly? Exit ticket Förståelse och tolerans

Läs mer

Barnets bästa

Vem vet vad som är bäst för dig? Du tänker nog att det oftast är du men ibland händer det att andra måste bestämma åt dig. Det händer till och med att de måste bestämma över dig. Den tredje artikeln i barnkonventionen skyddar dig sådana tillfällen genom att de bestämmande personerna alltid måste tänka på […]

Läs mer

Behov och rättigheter

Lektionen syftar till att belysa människors basbehov. I del 1 diskuteras basbehoven utifrån barnkonventionen. Med hjälp av ett illustrerat spindelnät kan de olika basbehoven diskuteras på ett enkelt sätt. I del 2 får ni fundera över vilka som är de viktigaste behoven.

Läs mer

Flytt eller flykt

I den här lektionen får ni diskutera ett antal begrepp som är förknippade med flykt och invandring. Ni får även välja bland ett antal givna rubriker och skriva en kortare text. Lektionen är indelad i följande steg

Läs mer
En flicka i ett klassrum.

Rätt och fel i klassrummet

I den här lektionen får ni fundera på vad som är rätt och fel, vad man ska tillåta och inte tillåta.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in