Uppmärksamma Barnkonventionen lite extra den 20 november och sätt fokus på barnets rättigheter.

introduction image

Barnkonventionsdagen | 20 november

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen ni diskuterar bli en del av dagliga verksamheten.

Två barn som promenerar.

Viktiga regler i barnkonventionen

I den här övningen får ni arbeta med artikel 2. Artikel 2 handlar om att barnkonventionen gäller alla barn. Ni får bland annat prata om att det är viktigt att alla behandlas lika.

Läs mer
Porträttbild på en flicka.

Historiken om barnets rättigheter

Den här lektionen tar upp varför barnkonventionen kom till. Ni får fundera på barnkonventionens uppkomst och diskutera frågor som varför det krävs lagar och regler.

Läs mer

Barns rätt i familj, skola och samhälle

I den här lektionen får du utveckla din kunskap om barns rättigheter genom att koppla samman fallbeskrivningar med barnkonventionens bestämmelser.

Läs mer
Porträtt bild på pojke med huvtröja.

Barns rätt till liv och utveckling

I den här lektionen får du arbeta med artikel 6 i barnkonventionen. Den handlar om att barn har rätt till liv och utveckling. Ni kommer att arbeta med rätt till liv och utveckling genom att diskutera och skriva om vad en bra barndom innebär.

Läs mer

Behov och rättigheter

Lektionen syftar till att belysa människors basbehov. I del 1 diskuteras basbehoven utifrån barnkonventionen. Med hjälp av ett illustrerat spindelnät kan de olika basbehoven diskuteras på ett enkelt sätt. I del 2 får ni fundera över vilka som är de viktigaste behoven.

Läs mer

Barnets bästa

Vem vet vad som är bäst för dig? Du tänker nog att det oftast är du men ibland händer det att andra måste bestämma åt dig. Det händer till och med att de måste bestämma över dig. Den tredje artikeln i barnkonventionen skyddar dig sådana tillfällen genom att de bestämmande personerna alltid måste tänka på […]

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in