Internationella fredsdagen infaller varje år den 21 september. Dagen finns för att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eld upphör och icke-våld minst en gång om året. Människor över hela världen kan också  delta i en tyst minut mitt på dagen.

Internationella fredsdagen

Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Kom igång med arbetet med hjälp av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Använd våra lektioner.

Använd lektionerna nedan för att uppmärksamma dagen.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen ni diskuterar bli en del av dagliga verksamheten.

Flytt eller flykt

I den här lektionen får ni diskutera ett antal begrepp som är förknippade med flykt och invandring. Ni får även välja bland ett antal givna rubriker och skriva en kortare text. Lektionen är indelad i följande steg

Läs mer
Två barn som promenerar.

Viktiga regler i barnkonventionen

I den här övningen får ni arbeta med artikel 2. Artikel 2 handlar om att barnkonventionen gäller alla barn. Ni får bland annat prata om att det är viktigt att alla behandlas lika.

Läs mer
En ensam pojke i en gränd.

Utanförskap och radikalisering

Lektionen lyfter frågor om utanförskap och radikalisering. Bland annat får eleverna fundera över hur utanförskap kan göra att en individ söker sig till extrema grupper.

Läs mer
En bild av stängsel och byggnader vid Auschwitz birkenau.

Medborgare och medmänniska

Lektionen handlar om demokrati och ni får bland annat reflektera kring åskådarrollen.

Läs mer
Ett hus med öppen dörr i mörker.

Vad är du mest rädd för?

I den här övningen kommer ni i klassen att arbeta med rädsla genom att prata om vad ni är rädda för och hur rädsla påverkar er. Ni kommer också att fundera över vad trygghet är och vad det betyder för er.

Läs mer
En flicka i ett klassrum.

Rätt eller fel i klassrummet

I den här lektionen får ni fundera på vad som är rätt eller fel, vad man ska tillåta och inte tillåta.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in