Pröva att arbeta med Värdegrunden – börja med våra öppna lektioner.

introduction image
Ikon för 1.

Kom igång med nyheter.

Starta lektionen med ett av våra nyhetstips.

Ikon för 2.

Arbeta med lektionen.

Arbeta med lektionens olika moment, om – för – genom.

Ikon för 3.

Praktisera det ni lär er.

Låt de frågor och ämnen som ni har diskuterat bli en del av den dagliga verksamheten.

Flicka med kappa.

Skapa ett värdegrundshus – Steg 1

I den här lektionen får ni arbeta med att skapa klassens Värdegrundshus. Värdegrundshuset kan fungera som ett klotterplank. På denna plats får elever och skolpersonal gemensamt samla de ledord som ni anser ska ingå i er värdegrund.

Läs mer
Flicka med gitarr.

Ärlighet

I den här lektionen arbetar vi med ordet ärlig. Vi undersöker vad det innebär att vara ärlig och vad som kan hända om man inte är ärlig. Ni får även göra en egen pjäs.

Läs mer
Barn som går.

Privilegiepromenad

Den här lektionen handlar om vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att exempelvis visa oss offentligt med den vi är ihop med, kunna utbilda oss till det vi vill och få det jobb som vi drömmer. Möjligheterna varierar mycket beroende på faktorer som hudfärg, etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, kön och funktionsförmåga. Personer som passar in på normen […]

Läs mer

Vad är respekt?

I den här lektionen får ni diskutera begreppen respekt och ”orespekt”.

Läs mer
Flicka och solnedgång vid vatten.

#Metoo – Dags att prata om det

#Metoo-kampanjen har aktualiserat frågan om sexuella övergrepp. Metoo visar att sexuella övergrepp och trakasserier finns överallt i samhället, på alla nivåer. Sexuella övergrepp är alltid ett brott oavsett ålder på de inblandade. Vad sexuella övergrepp är och vad man kan göra om man blir utsatt är något som alla borde känna till. Alla barn hör […]

Läs mer
En person tittar på sin mobiltelefon.

Nakenbilder på ungdomar och sociala medier

Det har blivit vanligt att bilder på lättklädda barn och ungdomar med bar överkropp eller som är nakna snabbt får spridning i en klass eller på en skola. Många gånger leder detta till personligt lidande för personen eller personerna som blir utsatta. Dessutom kan de personer som bidrar till spridning av dessa bilder göra sig skyldiga till barnpornografibrott. Polisen har märkt en ökning av denna typ av anmälningar. Målet med lektionen är att uppmärksamma eleverna på problemet med nakenbilder för att förebygga och stoppa utvecklingen.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in