Växtodling i skyskrapor och kött utan djurhållning-framtidens melodi.

(forskning.se)  I Linköping byggs snart ett kombinerat växthus och kontorshus i sjutton våningar, med kontor åt norr och odling mot söder. Här kan mycket mat att odlas nära människor och husets båda sidor hjälper varandra. Syre förs från växter till människor, och koldioxid och överskottsvärme leds i motsatt riktning.

Förslag på lektion inom temat: Miljön och vår framtid

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad är det som är utmaningarna med dagens livsmedelsproduktion?
  • Insekter har också kommit på tal som en alternativ proteinkälla till kött, är det mer etiskt att äta insekter än djur? Motivera ditt svar.

Läs artikeln.

Kommentarer om: Växtodling i skyskrapor och kött utan djurhållning-framtidens melodi.