Var fjärde elev utsatt för kränkningar i skolan

(SVT) Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från andra elever i skolan det senaste året och var tionde ung upplever att de utsatts för mobbning under samma tidsperiod, visar anti-mobbningorganisationen Friends årliga rapport som publiceras i dag.

Förslag på lektion inom temat: Vad menar vi med kränkande behandling?

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad menas med en kränkande handling?
  • Hur kan man få bort olika former av kränkningar?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Var fjärde elev utsatt för kränkningar i skolan