Vad innebär Parisavtalet om klimatförändringar.

(SVT) Klimatavtalet blev klart i december 2015. Här är avtalet i punktform.

Förslag på lektion inom temat: Miljön och vår framtid

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad  menar man med en grön ekonomi?
  • Vad kan man göra för att minska utsläppen, och hur kan det uppmuntras?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Vad innebär Parisavtalet om klimatförändringar.