Trafikverket

Don’t drink and drive vill göra ungdomar uppmärksamma på riskerna med alkohol och droger i trafiken. Det handlar om att stoppa ett mycket farligt och respektlöst beteende, att rädda liv och att förhindra livslånga skador i onödiga olyckor. Don’t drink & drive är en nationell verksamhet som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år.

Don’t drink and drive ska leda till att fler ungdomar:

  • aldrig kör alkohol- eller drogpåverkade
  • vägrar åka med en onykter förare
  • får mod och argument att hindra andra att köra påverkade.

Gå till Don’t drink & drives hemsida!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in