Max18

Max18skolan består av lektionshandledningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning med anknytning till barns rättigheter.

Behandla följande teman med hjälp av Max 18:
Ekonomi, Hälsa, Utbildning, Trygghet, Delaktighet, Stöd och skydd

Målet med skolmaterialet är att låta ungdomar lära sig mer om barnkonventionen och få kunskap om hur den fullföljs i Sverige. Samtliga lektioner utgår från statistik i Max18 och omfattar elevmaterial och en beskrivning över hur undervisningen stegvis kan genomföras.

Gå vidare till Max18!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in