Brottsrummet (Brå)

På Brottsrummet.se kan elever och lärare hitta information om brott och brottslighet.

Bakom Brottsrummet.se står Brottsförebyggande rådet (Brå) som bland annat ansvarar för brottsstatistiken i Sverige och regelbundet följer brottsutvecklingen. Ambition är också att samla ihop material från andra myndigheter, till exempel Brottsoffermyndighetens rättegångsskola och Kriminalvårdens Brott och straff för skolan.

Gå vidare till Brottsrummet!

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in