Brottsrummet (Brå)

brottsrummet

På Brottsrummet.se kan elever och lärare hitta information om brott och brottslighet.

Bakom Brottsrummet.se står Brottsförebyggande rådet (Brå) som bland annat ansvarar för brottsstatistiken i Sverige och regelbundet följer brottsutvecklingen. Ambition är också att samla ihop material från andra myndigheter, till exempel Brottsoffermyndighetens rättegångsskola och Kriminalvårdens Brott och straff för skolan.

Gå vidare till Brottsrummet!