Mångdubbelt fler könsstympade kvinnor än man trott

(SVT) Antalet könsstympade kvinnor i Sverige ökar kraftigt och är troligen mångdubbelt fler än vad som uppskattats hittills. En ny studie visar att det kan finnas uppemot 150.000 kvinnor i Sverige som utsatts för övergreppet.

Förslag på lektion inom temat: Könsroller, sexualitet och status

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad innebär könsstympning?
  • Hur ska man kunna förhindra praktiserandet av könsstympning?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Mångdubbelt fler könsstympade kvinnor än man trott