Många barn berättar aldrig om mobbningen

(forskning.se) Föräldrar och lärare beskrivs ofta ha en nyckelroll för att hjälpa barn som är utsatta för mobbning. Men forskning från Göteborgs universitet visar att mobbade barn har en betydligt sämre relation till både föräldrar och lärare – något som bidrar till att de inte berättar om mobbningen och inte heller får den hjälp de behöver.

Förslag på lektion inom temat:  Respekt, vad en vän kan betyda

Frågor att diskutera till lektionen:

  • Vad handlar artikeln om?
  • Vad menas med dold mobbing?
  • Till vem, eller vart, kan man vända sig att prata om mobbning?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Många barn berättar aldrig om mobbningen