Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund

(forskning.se) De svenska skolresultaten har blivit bättre i den senaste Pisa-undersökningen, men likvärdigheten mellan skolorna har blivit sämre och skillnaderna mellan olika skolors resultat ökar. Forskning från Göteborgs universitet visar att skolors organisation har betydelse för framgång, oavsett hur elevunderlaget ser ut.

Förslag på lektion inom temat: Vad är ett team?

Läs artikeln.

Kommentarer om: Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund