barns-rattigheter670x300-11

Vilka rättigheter är de viktigaste

Lektionen syftar till att låta eleverna fundera över vilka som är de viktigaste rättigheterna. Eleverna ska försöka att rangordna ett antal olika rättigheter och därmed fundera över vilken som är viktigaste för dem.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med lektionshandledningen samt kopiera upp elevbilaga 1 som följer direkt efter lektionshandledningen. Se till att eleverna eventuellt har papper och penna.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att belysa alla människors lika värde. Övningen ger eleverna insikt i vilka rättigheter och skyldigheter som krävs i ett fungerande samhälle. Eleverna övas därmed i att förstå vikten av de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.

Relaterade lektioner till: Vilka rättigheter är de viktigaste

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...