fardomar_krankande_behandling670x300

Vem vill jag bo med

Under den här övningen skall olika former av diskriminering belysas och diskuteras. Eleverna ska i grupper agera hyresvärdar och bestämma vilka olika familjer som ska tillåtas hyra 3 av deras lägenheter. Syftet med övningen är att öka elevernas medvetenhet om deras egna fördomar och hur detta kan leda till olika former av kränkningar och diskriminering.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med handledningen. Kopiera upp en klassuppsättning av bilaga 1, 2 och 3 som följer direkt efter lektionshandledningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Eleverna lär sig att respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. Lektionen syftar till att utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Vem vill jag bo med

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...