idrot_halsa670x300

Vad skulle du säga?

Övningen är utformad för grupparbete. Genom att ge eleverna chansen att ventilera sina åsikter i mindre grupper kommer allas synpunkter enklare fram. Därefter kan också gruppen arbeta fram gemensamma ståndpunkter. Övningen bygger på situationer där en person ständigt hamnar i problem. Diskussionen sker utifrån givna val. Förslagsvis delar du upp de olika fallen på grupperna och ber dem sedan i helklass dela med sig av sina synpunkter.

Material och förberedelser

Kopiera upp elevmaterial 1 till hela klassen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Syftet med övningen är att eleverna skall ges tillfälle att diskutera och reflektera över situationer där alkohol är med i bilden. Härigenom kan de förbereda sig och få en uppfattning om hur de skulle reagera och klara svåra situationer. Eleverna utvecklar sin förmåga att diskutera frågor om hälsa utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter. Därtill får de inblick i beroendeframkallande medels i inverkan på hälsan.

Relaterade lektioner till: Vad skulle du säga?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...