Helping Hands

Vad är ett team?

I denna övning får eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över vad ett team är för något. Därefter arbetar vi med “triggers” för att på så sätt skapa klassens/gruppens värdegrund och teamegenskaper.

Material och förberedelser

Förbered användning av OH-bilder som finns till övningen. Ta med sugrör (se första övningen).

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelsen.

Relaterade lektioner till: Vad är ett team?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...