Helping Hands

Vad är du mest rädd för?

En människa som är rädd förblir ofri. Hon vågar inte yttra sig. Hon vågar kanske inte delta i lekar eller inte gå till skolan. Vissa barn och människor blir misstänksamma när de är rädda och vissa kan använda våld när de är rädda. Att tvingas att leva i rädsla är en kränkning av en människas och barns rättigheter, eftersom det gör att livet begränsas och hindrar barn och människor att utvecklas. Denna övning syftar till att få eleverna att diskutera vad de är rädda för och på vilka sätt rädsla kan påverka oss människor. Eleverna får samtidigt fundera över vad trygghet är och vad detta betyder för dem.

Material och förberedelser

Läs igenom och ta med lektionshandledningen. Kopiera upp en klassuppsättning av elevbilaga 1 som följer direkt efter lektionshandledningen. Se till att eleverna har tillgång till papper och penna. Lektionen är en fördjupningsövning till lektionen ”Viktiga regler i barnkonventionen”, så se till att ni arbetat med den innan ni börjar lektionen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Eleverna ska därmed utbildas att respektera människors egenvärde. Övningen tränar även eleverna att muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande.

Relaterade lektioner till: Vad är du mest rädd för?

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...