humna-_rights_barns_rattigheter670x300-1

Tolerans, åskådarrollen och civilkurage

Lektionen är framtagen av Forum för levande historia och är en del av materialet Uppdrag: Demokrati. Uppdrag: Demokrati består av 22 workshopar för klassrummet som utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

Lektionen hjälper eleverna att lära sig identifiera åskådaren som den som tittar på utan att ingripa i situationer med offer och förövare.

Material och förberedelser

Gå igenom lektionshandledningen och se till att alla har möjlighet att föra anteckningar.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Att utveckla kunskap om demokrati, medborgerliga fri- och rättigheter och skyldigheter i samhället. Att öka reflektionen kring etiska och moraliska dilemman. Att öka förståelsen för hur passivitet kan legitimera händelser både historiskt och i vår samtid. Att utveckla insikten om individens manöverutrymme och ansvar.

Relaterade lektioner till: Tolerans, åskådarrollen och civilkurage

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...