Helping Hands

Teambuilding – en utvärdering

Nu är det dags att utvärdera de teambuildingövningar som ni har genomfört.

Material och förberedelser

Skriv ut elevbilagan till hela klassen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelsen.

Relaterade lektioner till: Teambuilding – en utvärdering

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...