Helping Hands

Ta pulsen på ditt team & Teambuilding

Detta är den tredje övningen inom temat Teambuilding. Det finns fler övningar inom detta tema och du behöver inte göra dem i ordning, utan du kan använda dem i den ordning du önskar. Lektionen syftar till att eleverna skall lära känna varandra genom olika ”lära känna övningar” och få kunskap om vad ett team är och vilka egenskaper som krävs i laget för att alla ska känna trygghet.

Material och förberedelser

Förbered användning av OH-bilder som finns till övningen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Lektionen syftar till att låta eleverna samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan människor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelsen.

Relaterade lektioner till: Ta pulsen på ditt team & Teambuilding

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...